sohbet icon
yoksa boş bırakınız ***sohbet icon

Üyelik gerekmeden yeni insanlarla SOHBETE BASLA
butonuna basarak tanışabilirsiniz.

KOMUT KÜTÜPHANESİ

Sunucu içerisinde kullanabileceğiniz KOMUTLAR

NICKSERV (Nick kayıt etme, diğer servisleri kullamak için kullanılan vb. Servis. )

Nick Şifresi 40 gün girmezse Nick kaydı düşer

1. Nick’i kayıt etme. REGISTER: /ns register şifre eposta Bu komut nickleri NickServ'le kaydetmeye yarar Notlar: Herzaman iyi bir şifre kullanın ve eposta bölümüne GERÇEK eposta adresinizi yazın. Eğer unutulursa şifreyi geri almak için tek yol eposta dır. Eğer kullanıcı nickinin şifresini 30 gün içinde girmesse nickinin kaydı ve nicke kayıtlı olan kanallar ve memolarda düşer. Örnek: /ns register Şifreniz HarbiaSk@HarbiaSk.com

2. Nick’in şifresini girme. IDENTIFY: /ns identify şifre yada /pass şifre Nick'in şifresini girmeye yarar. Örnek: /ns identify Şifreniz veya /pass Şifreniz

3. Nick’in şifresi girilmediği zaman sunucu tarafından değiştirilmesi. KILL: /ns set kill on/off Bu komut nicki korumaya yarar. Eğer 60 sn içinde nick şifresi girilmezse nicki kullanmaya çalışan kişinin nicki guestXXXXX 'e çevrilir. Örnek: /ns set kill on

4. Nick başkası tarafıdan kullanıldığı zaman nasıl düşürüleceği. RECOVER: /ns recover nick şifre Bu komut nickini başkası kullandığında kullanan kişinin bağlantısını kopartmak için kullanılır. Örnek: /ns recover HarbiaSk Şifreniz

5. Nick asılı kaldığı zaman nasıl düşürüleceği. GHOST: /ns ghost nick şifre Hattan düştüğümüzde nickimiz asılı kaldığında bu komut kullanılır. Örnek: /ns ghost HarbiaSk Şifreniz

6. Nick’in kaydının düşürülmesi. DROP: /ns drop nick Nickin kaydının düşmesini sağlar. Komutu kullanmadan önce şifreyi girmek gerekir. Not: Eğer nickiniz düşürse kanalınız da düşer. Örnek: /ns drop HarbiaSk

7. Kayıtlı Nick’ler hakkında bilgi alma. INFO: /ns info nick Bu komut nickserv'le kayıtlı bir nick hakkında bilgi verir. Kayıt tarihi, en son ne zaman IRC'ye girdiği, kullanıcı'nın adresi vb. Örnek: /ns info HarbiaSk

8. Nick’in şifresini değiştirme. PASSWD: /ns set passwd yeni.şifre Nick şifresini değiştirmeye yarar. Örnek: /ns set passwd 1111

9. Nick’in e-posta adresini değiştirme. EMAIL: /ns set email yeni.mail Nick bilgisindeki eposta adresini değiştirmeye yarar. Örnek: /ns set email HarbiaSk@HarbiaSk.com

10. RELEASE: /release nickname şifre Bu komut nick “enforcer” tarafından tutulduğunda kullanılır

11. ACC /ns acc nickname Bu komut bir kullanıcının nickinin şifresini girip girmediğini bildirir. Possible displays: Kullanıcı online değil, nick kayıtlı değil ..Acc 0 (Hiçbir yetkisi yok) ..Acc 1 (adresi access liste ile uyuşuyor) ..Acc 2 (nickin şifresini girmiş)

12.ACCESS: /ns access list. .user@host kalıbındaki adresleri access listenize eklemenize çıkarmanıza-listelemenize yarar. Not : Nick kayıt ederken o andaki user@host access otamatik olarak eklenir /ns access add < user@host mask > /ns access del < user@host mask > /ns access wipe

13.WATCH : /ns watch add/del/list < nick channel > Bu komut watch listenizi düzenlemenize yarar. Bu Liste nafity listesi gibidir. /ns watch add nick (estrella)

14-BUDDY /ns buddy add/del/list < nick/channel > Bu komut buddy listenizi düzenlemenize yarar. Watch listesinin aynısıdır ve nofity listesine benzer /ns buddy add nick (ninja)

15-LISTCHANS : /ns listchans nickname Yetkiniz access olan kanalları listelemenize yarar. Sadece kendi nikiniz için bu komutu kullanabilirsiniz.

16-AUTH : /ns AUTH [] AUTH komutu birini watch/buddy listenize eklerkenki onaydır. LIST - istekleri gösterir. VIEW - istek mesajını gösterir READ - istek mesajını gösterir APPROVE - isteği onaylar ACCEPT - isteği onaylar DECLINE - isteği geri çevirir REJECT - isteği geri çevirir

CHANSERV (Kanal kayıt etme, kanala girince op olmanı sağlan vb. Servis.)

Not: Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli.

1. Kanalı kayıt etme. REGISTER: /cs register #kanal şifre tanım Bu komut bir kanalı kayıt etmeye yarar. Tanım kısmına kanalın neyle alakalı olduğu yazılır. Genel sohbet,yetişkin,hobiler gibi... Örnek: /cs register #HarbiaSk Şifreniz Bilgisayar

2. Kanal şifresinin girilmesi. IDENTIFY: /cs identify #kanal şifre Bu komut kanalın şifresini girerek kanalın size ait olduğunu göstermeye ve tam yetki almanıza yarar. Örnek: /cs identify #HarbiaSk Şifreniz

3. Kanalın düşürülmesi. DROP: /cs drop #kanal Kanalın kaydının düşürülmesine yarar. Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir. Örnek: /cs deop #HarbiaSk

4. Kayıtlı kanallar hakkında bilgi alma. INFO: /cs info #kanal Kanalın kurucusunun (founder) kim olduğunu, kurulduğu tarihi... gösterir. Örnek: /cs info #HarbiaSk

5. Operatorluk(@) verme/alma. OP: /cs op #kanal nick Komut Nick’e belirtilen kanalda op verir.Verilen (@) op’luk geçicidir. Sadece Aop ve daha yetkili kullanıcılar kullanabilir. Eğer kanalın "secured ops" seçeneği açıksa ve belirtilen kullanıcılar kanalın aop/sop listesinde değilse komut çalışmaz. Örnek: /cs op #HarbiaSk HarbiaSk DEOP: /cs deop #kanal nick Komut operatörlerin operatörlüğünü geri almaya yarar. Sadece aop ve daha yetkililer kullanabilir. Örnek: /cs deop #HarbiaSk HarbiaSk

6. Kanaldaki bir kullanıcıya yetki verme/alma/yetkisini yükseltme. UOP: /cs uop #kanal add nick Uoplar kanal modlarında hiçbir değişiklik görmezler (@ yada + yok). Kanal Uop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir. Örnek: /cs uop #HarbiaSk add HarbiaSk

VOP: /cs vop #kanal add nick Vopların nicklerinin yanında + bulunur. Kendilerini kanala davet (invite) ettirebilirler. Kanal Vop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir. Kullanılabilecek komutlar /cs vop #kanal add/del/wipe ve list Örnek: /cs vop #HarbiaSk add HarbiaSk

AOP: /cs aop #kanal add nick Aoplar sadece soplar ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir, Aoplar kullanıcıları kanaldan atabilir/yasaklayabilirler (ban) Kanal Aop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir. Kullanılabilecek komutlar /cs aop #kanal add/del/wipe ve list Örnek: /cs aop #HarbiaSk add HarbiaSk

SOP: /cs sop #kanal add nick Soplar sadece kurucu (founder) tarafından eklebilir, Soplar kanal Aop/Vop/Uop listesine kullanıcıları ekleyebilir/çıkarabilir/listeyi temizleyebilir (Add/del/wipe), kanalda akick, mkick komutunu uygulayabilirler. Kanal Sop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir. Örnek: /cs sop #HarbiaSk add HarbiaSk

7. Artı (voice) verme/alma. VOICE: /cs voice #kanal nick Komutu bir kullanıcıya artı (voice) vermek için kullanılır.Verilen artı (voice) geçicidir. Örnek: /cs voice #HarbiaSk HarbiaSk DEVOICE: /cs devoice #kanal nick Komutu bir kullanıcıdan artı (voice) almak için kullanılır. Örnek: /cs devoice #HarbiaSk HarbiaSk

8. Kullanıcının kanala girmesini tamamiyle yasaklama. AKICK: /cs akick #kanal add nick Akick sadece aop, sop ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir. Kanal Akick listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.Kullanılabilecek komutlar /cs akick #kanal add/del/wipe ve list Örnek: /cs akick #HarbiaSk add HarbiaSk

9. Konu yazma yetkisi. TOPICLOCK: /cs set #kanal topiclock founder/sop/aop/off Komut kanal kurucusunun kanal başlığının (topic) hangi yetkideki kullanıcıların değiştirebilmesini seçmesini sağlar. Örnek: /cs set #HarbiaSk topiclok aop

10. Kanalda kimse olmasa bile konunun sabit kalması. KEEPTOPIC: /cs set #kanal keeptopic on/off Komut aktif olduğunda; kanalda kimse kalmayınca cs topic'i kaydeder ve yeniden kanala biri girdiğinde eski topic'i yeniden girer. Örnek: /cs set #HarbiaSk keeptopic on

11. Kanal kurucusunu değiştirme. FOUNDER: /cs set #kanal founder Kanalın kurucusunun değiştirilmesini sağlar. Komut sadece yeni kurucu olacak kişi tarafından kullanılır fakat önce kanalın şifresini girmesi gerekir. Örnek: /cs set #HarbiaSk founder

12. Kanal şifresini değiştirme. PASSWD: /cs set #kanal passwd yenişifre Kanalın şifresini değiştirmek için kullanılır. Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir. Örnek: /cs set #HarbiaSk passwd 1111

13- /cs mkick #kanal kanaldaki herkesi ban

14- /cs unban #kanal adı nick sürekli ban

15- /msg chanserv akick #kanal nick

16- INVİTE : CS invite #kanal adı Komut eğer kanalın modu +i ise kullanılmalıdır. Diğer kullanıcılar chanServ i kullanarak davet ettiremezler.

17- MDEOP /cs mdeop #kanal Bu komut kanaldaki herkesin opunu alır. Kanal kurucusunun opluğu geri almaz.

18-MKICK /cs mkick #kanal komut kanaldaki herkesi kanaldan atar *!*@* adresini kanala yasaklar (ban), kanalın modunu +1 olarak değiştirir.

19- UNBAN : /cs unban #kanal me/all Bu komut belirtilen kanaldaki yasakları (ban) çözer.

Me seçeneği sadece aop/sop/founder tarafından tarafından kullanılabilir ve adresinize uyan yasakları çözer.

ALL seçeneği sadece sop ve founderler kullanabilir ve tüm yasakları çözer.

20- COUNT : /cs count #kanal Komut kanalın uop/vop/aop/sop/akick listesinde bulunanların sayısını gösterir. Sadece kanal Uopları ve daha yetkili olanlar tarafından kullanalabilir.

CHANSERV SET

AUTOVOICE /cs set #kanal autovop on/off Bu komut /cs vop #channel add *@* komutuyla yer değiştirdi.

Bu komut vop listesinde olan olmayan, kanala giren herkese +v verir. Komut aktif hale gelince şöyle bir mesaj çıkar Chanserv Automatic voice on join enableled for #abcdi.

IDENT : /cs set #kanal ident on/off Komut aktif olduğunda kanal opları op olmak için nick şifrelerini girmelidir.

OPGUARD /cs set #kanal opguard on/off Sadece aop ve sop ların kanalda op olmasını sağlar. Manual olarak op verilmez.

RESTRICT /cs set #kanal restrict on/off Kanala Uop yada daha yetkili olan kişiler dışında kimsenin girmemesini sağlar.

MEMOLEVEL : /cs set #kanal memolevel vop/aop/sop/NONE NONE seçeneği girildiğinde sedece kanal kurucusu memo yollayabilir.

URL /cs set #kanal url Webadresin None : /cs set #channel url NONE (web adresini silmek için)

Kurucunun kanal bilgisine (info) bir web adresi eklemesini sağlar.

DESC : /cs set #kanal DESC description Kanal tanımını açıklamasını değiştirmeyi sağlar.

EMAIL : /cs set #kanal

Kurucunun kanal bilgisine (info) bir e-posta adresinin eklenmesini sağlar.

MLOCK : /cs set #kanal mlock +/- Kurucunun kanal modlarını kilitlemesine (kesinleştirme/lock) yarar. Eğer hiçbir şey yazılmazsa bu MLOCK seçeneğini kapatır. “k” ve “t” (l) sadece manuel olarak kullanılabilir. Eğer bir değer ile girildiyse ör. /moda #kanal +k key yada /moda #kanal +I 3 gibi

Örnekler : /cs set #www mlock +tn

/cs set #spiderslair mlock +ki

/cs set #webchat mlock +tn-klpi

WHY : /cs why #kanal nick Bir kullanıcının kanalda neden ve ne yetkisi olduğunu olduğunu gösterir. Vop ve daha yetkililer tarafından kullanılır.

ACC : /cs acc #kanal nick Bir kullanıcının kanalda ne yetkisi olduğunu gösterir.

ACCESS : /cs access #kanal nick ACC komutunun aynısıdır.

MEMOSERV (Mesaj gönderme,alma vb. Servis.)

Not: Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli ve Memo göndermek istediğiniz kullanıcının Nick’ide NickServ tarfından kayıtlı olması gerekli.

1. Nicke memo gönderme. SEND: /ms send Herhangi bir kullanıcıya memo gönderir. Örnek: /ms send nick mesaj

2. Memoların listesini alma. LIST: /ms list Memo'ları listeler. Örnek: /ms list

3. Memoları okuma. READ: /ms read Bir memo'yu okumaya yarar Örnek: /ms read 3

4. Memoları silme. DELETE: /ms del Bir memo'yu siler. Ayrıntılar: /ms del sayı ( Sadece seçtiğiniz mesaj silinir ) /ms del all veya * ( Tüm mesajlarınız silinir ) /ms del sayı : sayı örnek: /ms del 1:8 (1'den 8'e kadar olan tüm memoları siler) Not: Silinen memolar "Recycler box" a gider..

5. Çöp kutusundaki memoları temizleme. EXPUNGE: /ms expunge "Recycler box" 'taki memoları temizler/siler. Örnek: /ms expunge

6. Memoları engelleme (ignore) etme. IGNORE: /ms ignore

Memoserv ignore komutu

Komut: /ms IGNORE [add|del|list|wipe]

Nickserv'le nicki kaydedilmiş kişilerden memo almamayı sağlar.

Eğer ms ignore listesindeki kişi memo atmak isterse memoserv ona sizin ondan memo almak istemediğinizi söyleyecektir.

Örnek: /ms ignore add sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenize eklemiş oluyorsunuz)

Örnek: /ms ignore del sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenizden çıkarmış oluyorsunuz)

Örnek: /ms ignore list ( Engel (ignore) listesine eklenmiş kullanıcıların listesini verir )

Örnek: /ms ignore wipe ( Engel (ignore) listesini temizler )

SENDTO /ms sendto Belirtilen kanal listesine memo gönderir.

Örn /ms sendto #kanal vop/aop/sop msg

CLOSE : /ms close Belirtilen memo clasörünü kapatır. Memoserv yeni bir clasör seçmeniz için soracaktır.

STAT : /ms stat Tüm memo klasörlerini gösterir.

CREATE : /ms create Yeni bir memo klasörü yaratır.

Örn: /ms create INBOX2

UNDEL : /ms undel Recycler (çöp kutusundaki) box taki belirtilen memoyu eski memo klasörüne gönderir.

Ör : /ms undel 3

SELECT : /ms select Aktif memo klasörünü açar.

Ör : /ms select INBOX2 (eğer INBOX ta yada başka klasördeyseniz INBOX2 klasörünü açar.)

MOVE : /ms move Belirtilen memoyu başka bir klasöre gönderir.

Ör. /ms move 2 SYSTEM1