sohbet icon
yoksa boş bırakınız ***sohbet icon

Üyelik gerekmeden yeni insanlarla SOHBETE BASLA
butonuna basarak tanışabilirsiniz.

Memoserv Komutları

Genel

irc komutları

Irc Memoserv komutları sayesinde sohbet yaparken sizlere gereken komutlar.

/msg MemoServ -komut-

SEND

Kullanımı: SEND {nick | kanaladı} mesaj

Belirtilen nicke veya kanala yazılan mesajı gönderir.
Nicke gönderirken, gönderilen kişi yeni mesajı olduğuna dair
bir not alır. Mesaj gönderilen nick/kanal kayıtlı olmalıdır.

SENDALL

Kullanımı: SENDALL mesaj

Tüm kayıtlı kullanıcılara mesaj yollamanızı saglar.

CANCEL

Kullanımı: CANCEL {nick | kanaladı}

Belirtilen kanala yada nicke gönderilen son mesajı iptal eder,
tabi eğer o mesaj siz komutu kullandığınız sırada okunmamış sa.

CHECK

Kullanımı: CHECK nick

Yollanan rumuzun son mesajı okuduğunu veya okumadığını gösterir
Not: Sadece rumuzlar da kullanılır, kanal mesajlarında geçerli değildir.

LIST

Kullanımı: LIST [kanaladı] [liste | NEW]

Mevcut mesajlarınızı listeler. NEW parametresi sadece yeni
okunmamış mesajları listeler. Okunmamış mesajlar mesaj
numarasının solunda “*” ile işaretlidir. Aşağıdaki örnekte
olduğu gibi belirli numaraları da listeleyebilir siniz:

LIST 2-5,7-9
2’den 5’e ve 7’den 9’a kadar olan mesajları listeler.

READ

Kullanımı: READ [kanaladı] {num | liste | LAST | NEW}

Belirtilen mesajları okumanızı sağlar. Eğer LAST belirtilmişse
en son gelen mesajınızı okursunuz. Eğer NEW belirtilmişse tüm
yeni mesajlarını okursunuz. Eğer bir numara belirtirseniz (num)
o numaraya ait mesajı okursunuz. Aşağıdaki örnekteki gibi belirli
numaraları da okuyabilirsiniz:

READ 2-5,7-9
2’den 5’e ve 7’den 9’a kadar olan mesajları gösterir.

RSEND

Kullanımı: RSEND {nick | channel} memo-text

Bir nick veya kanal mesaj yollayabilirsiniz
memo – text. Bir rumuza yolladığınız zaman
Kişi yeni mesaj aldığına dair uyarılır. Yollanan hedef
kayıtlı bir rumuz veya kanal olmalıdır.
Mesaj okunduğu zaman yollayan kişiye, okuyan kişilerin okuduğuna dair
bir uyarı bilgisi iletilir.
Bir başka deyiş ile iadeli taahhütlü mektup gibidir.

DEL

Kullanımı: DEL [kanaladı] {num | liste | LAST | ALL}

Belirtilen mesajları siler. Aşağıdaki örnekteki gibi birden
fazla mesajı da silebilirsiniz.

If LAST is given, the last memo will be deleted.
Eğer ALL parametresi belirtilmişse, tüm mesajlarınız silinir.

Örnekler:

DEL 1
İlk gelen mesajınızı siler.

DEL 2-5,7-9
2’den 5’e ve 7’den 9’a kadar olan mesajları siler.

SET

Kullanımı: SET özellik parametre

Çeşitli mesaj ayarlarını yapar. özellik aşağıdakilerden
biri olabilir:

NOTIFY Yeni mesajlarda ne zaman uyarılacağınızı
belirler (sadece nickler içindir)
LIMIT Alabileceğiniz maksimum mesaj sayısını
belirler

Belirli bir özellik hakkında daha fazla bilgi için,
/msg MemoServ HELP SET özellik yazın.

SET NOTIFY

Kullanımı: SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | MAIL | NOMAIL | OFF}

Yeni mesajlarda ne zaman uyarılacağınızı belirler:

ON Yeni mesajlar için bağlandığınızda, away den
dönüşte ve size gönderildikleri anda
uyarılırsınız.
LOGON Yeni mesajlar için bağlandığınızda ve away den
dönüşte uyarılırsınız.
NEW Yeni mesajlar için sadece size gönderildikleri
anda uyarılırsınız.
MAIL You will be notified of memos by email aswell as
any other settings you have.
NOMAIL You will not be notified of memos by email.
OFF Yeni mesajlar için herhangi bir uyarı almazsınız.

ON parametresi LOGON ve NEW ‘in kombinasyonudur

SET LIMIT

Kullanımı: SET LIMIT [kanaladı] limit

Sizin alabileceğiniz (yada belirtilen kanalın) maksimum mesaj
sayısını belirler. Eğer bunu 0 yaparsanız kimse size mesaj
gönderemeyecektir. Ayrıca bu limiti %d den fazla yapamazsınız.

INFO

Kullanımı: INFO [kanaladı]

Sahip olduğunuz mesaj sayısı, kaç tanesinin okunmadığı, ve
alabileceğiniz maksimum mesaj sayısı gibi bilgiler verir.
Eğer kanal adı parametresi belirtilirse aynı bilgiyi o kanal
için gösterir.

STAFF

Kullanımı: STAFF memo-text

Tüm servis görevlilerine memaj yollamanızı saglar.
Note: If you have opers on both the oper list and the
admin list they will recive the memo twice. The same
applies for oper’s on the Root list as well as other
lists.

SERVADMIN SET LIMIT

Kullanımı: SET LIMIT [kullanıcı | kanaladı] {limit | NONE} [HARD]

Bir kullanıcıcn yada kanalın alabileceği maksimum mesaj
sayısını belirler. Bunu 0 yapmak kullanıcının mesaj almasını
engeller; NONE yapmaksa kullanıcının istediği kadar mesaj
alıp saklamasını sağlar. Eğer kanal veya nick belirtilmezse,
kendi limitinizi ayarlarsınız.

HARD parametresini eklemek kullanıcının bu limiti değiştirmesini
engeller. Bunu eklememekde, kullanıcının limiti değiştirmesine izin
verir. (Bir önceki limit ayarında HARD kullanılmış olsa bile).

SET LIMIT komutunun Kullanımı Servis adminleriyle sınırlıdır.
Diğer kullanıcılar limitlerini kaldıramaz, %d üzeri bir limit
belirleyemez, ve hard limitini ayarlayamaz. Sadece gerekli
ayrıcalıkları varsa bir kanalın mesaj limitini ve kendi mesaj
limitlerini ayarlayabilirler.

SERVADMIN INFO

Kullanımı: INFO [nick | kanaladı]

Parametre kullanılmazsa, sahip olduğunuz mesajları, kaç
tanesinin okunmamış olduğunu, ve toplam kaç tane mesaj
alabileceğiniz hakkında bilgiler verir.

Kanal adı parametresiyle, aynı bilgiyi belirtilen kanal
için verir.

Nick parametresiyle, aynı bilgiyi belirtilen nick için
verir. Kullanımı Servis adminleriyle sınırlıdır.

311
KEZ OKUNDU
0
YORUM YAPILDI
Vesaire
2 Mayıs 2020

YORUM BIRAKIN

Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.